Διοργάνωση από την Περιφέρεια Κρήτης

Υλοποίηση: Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Κρήτης, Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρία Κρήτης ΑΕ

©2023 Περιφέρεια Κρήτης