Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης

Υπό την Αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας - Υπουργείο Ανάπτυξης

Υλοποίηση: Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Κρήτης, Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρία Κρήτης ΑΕ

©2023 Περιφέρεια Κρήτης