Υποβολή Υποψηφιότητας στα Βραβεία Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας – InnoDays 2023

Υποψηφιότητα για Βραβεία Επιχειρηματικότητας 2023
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Περιφέρεια Κρήτης

Επιλέξτε τα Βραβεία στα οποία ενδιαφέρεστε να δηλώσετε υποψηφιότητα