Day 2 - Conference Agenda

Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2023

10:30 - 10:40

Συνδέοντας τις τοπικές επιχειρήσεις με τους φοιτητές

Unibee
10:40 - 10:50

Καινοτόμες λύσεις ψηφιακού ωραρίου και ψηφιακής κάρτας εργασίας

Epsilon Net
10:50 - 11:00

Οnline Πλατφόρμα Εργασιακής ενδυνάμωσης εργοδοτών- εργαζομένων

HRethinking
11:00 - 11:10

Simplify Everyday Business – Η πρώτη All-in-One λύση που βοηθάει μια επιχείρηση να ανελιχθεί

Oxygen Pelatologio
11:10 – 11:20

Η συμβολή της γεωπληροφορικής στην ανασύσταση του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος

Εργαστήριο Γεωφυσικής Δορυφορικής Τηλεπισκόπισης και Αρχαιοπεριβάλλοντος, ΙΜΣ/ΙΤΕ
11:20 – 11:30

GIS CRETE – Τα γεωχωρικά δεδομένα και η συμβολή τους στην τοπική αυτοδιοίκηση

Περιφέρεια Κρήτης
11:30 – 11:40

Οι Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας

EDIH
11:40 – 11:50

O Κόμβος Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση

DigiGOV-innoHUB
12.00 – 13.30

Πάνελ Συζήτησης: Ψηφιακή μεταμόρφωση και επιχειρηματικότητα. Η θέση της Κρήτης στο σύγχρονο τεχνολογικό κόσμο

Ενότητα: Ψηφιακός Μετασχηματισμός
13.40 -– 13:50

Παροχή υβριδικών υπηρεσιών στα ελληνικά τηλεοπτικά κανάλια. Πρωτόκολλο 5G FeMBMS – DVB – I

ΑΝΙΧΕ ΝΕΤ
13.50 -– 14:00

Ενισχύοντας το οικοσύστημα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας

Bizrupt
14.00 -– 14:10

Ελένη Φώτη – Διευθύντρια Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
14.10 – 15.30

Pitching Session: Παρουσιάσεις καινοτόμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε υποψήφιους υποστηρικτές – επενδυτές

Pitching Session
15.50 - 16:00
Έργα συμπράξεων επιχειρήσεων με οργανισμούς έρευνας - RIS3Crete

Μαρία Κασωτάκη – Η εφαρμογή της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στα Περιφερειακά  Προγράμματα  του ΕΣΠΑ.

Προϊσταμένη ΕΥΔ Προγράμματος ΚΡΗΤΗ
16:00 -16:10
Έργα συμπράξεων επιχειρήσεων με οργανισμούς έρευνας - RIS3Crete

Message-in-a-bottle (MiB) – Μια εξειδικευμένη ιστορία φιάλης

ΓΕΑ Γεωργικές Επιχειρήσεις Αλαγνίου ΑΕ
16:10 -16:20
Έργα συμπράξεων επιχειρήσεων με οργανισμούς έρευνας - RIS3Crete

Ανάπτυξη Βέλτιστων Βιο-αντιδραστήρων Ξηρής Αναερόβιας Χώνευσης, με Στόχο τη Συνολική Ενεργειακή Αξιοποίηση των Υπολειμμάτων της Μεσογειακής Υπαίθρου

Enviroplan
16:20 -16:30
Έργα συμπράξεων επιχειρήσεων με οργανισμούς έρευνας - RIS3Crete

Ολοκληρωμένο Σύστημα Γεωργικής Αξιοποίησης Παραπροϊόντων Ελαιοκομίας ως Εδαφοβελτιωτικά

Geosystems Hellas
16:30 -16:40
Έργα συμπράξεων επιχειρήσεων με οργανισμούς έρευνας - RIS3Crete

Υλοποίηση ευφυούς και αειφορικής πρότυπης θερμοκηπιακής μονάδας με εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής και ελέγχου

Θερμοκήπια Κρήτης ΑΕΒΕ
16:40 -16:50
Έργα συμπράξεων επιχειρήσεων με οργανισμούς έρευνας - RIS3Crete

Αυτόνομο ιπτάμενο ρομποτικό σύστημα επιθεώρησης και βελτιστοποίησης απόδοσης φωτοβολταϊκών σταθμών

Δασκαλάκης Λατζουράκης Μπαλτζάκης ΟΕ
16:50 -17:00
Έργα συμπράξεων επιχειρήσεων με οργανισμούς έρευνας - RIS3Crete

Ανάπτυξη υβριδικού ηλεκτρικού-ηλιακού οχήματος

Τσικανδυλάκης Εμμανουήλ
17:00 -17:10
Έργα συμπράξεων επιχειρήσεων με οργανισμούς έρευνας - RIS3Crete

Ανάπτυξη γρήγορων μεθόδων ελέγχου της ασφάλειας, της ποιότητας και της ταυτότητας των γαλακτοκομικών προϊόντων της Κρήτης

Βιοερευνητικά Εργαστήρια Α.Ε
17:10 -17:20
Έργα συμπράξεων επιχειρήσεων με οργανισμούς έρευνας - RIS3Crete

Αξιοποίηση αποβλήτων/παραπροϊόντων της γεωργικής βιομηχανίας για την παραγωγή βιοενεργών ζωοτροφών

Φαρσάρης ΑΒΕΕ
17:30 – 17:40

Σχολή Ασωμάτων: Σημείο αναφοράς για την Νησιωτική Κτηνοτροφία 

ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ
17:40 – 17:50

Καινοτόμα ψηφιακά και τεχνολογικά εργαλεία άρδευσης ως πρακτικές βέλτιστης προσαρμογής των καλλιεργειών σε ακραία κλιματικά φαινόμενα

Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
17:50 – 18:00

Η καινοτόμος Τεχνολογία FRESQO για ανίχνευση της φρεσκότητας των αλιευμάτων

FRESQO
18:00 – 18:10

Μεσογειακή διατροφή των μικρών μηρυκαστικών. Απάντηση στην κλιματική αλλαγή

Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
18:10 – 18:20

Ζωντανοί Ελαιώνες – βιοποικιλότητα από τον ελαιώνα στο εισόδημα του παραγωγού

Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
18:20 – 18:30

Ελληνικός αμπελώνας

MODUS DCS
18:30 – 18:40

Δίκτυο Αισθητήρων Smart Farming, για παρακολούθηση και διαχείριση των δεδομένων του αγρού σε πραγματικό χρόνο

Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής
18:40 – 18:50

O Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας #DigiAgriFood και η υποστήριξη του ψηφιακού και πράσινου μετασχηματισμού του Αγροδιατροφικού τομέα

DigiAgriFood
19.00 – 20.30

Πάνελ Συζήτησης: Νέοι δρόμοι για την ανάπτυξη και αειφορία του Αγροδιατροφικού τομέα στην Κρήτη

Ενότητα: Βιώσιμη Αγροδιατροφή