Λίστα Εκθετών

Εκθέτης
Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης
Περίπτερο: Β12
Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Κρήτης
Περίπτερο: Α16
Περιφέρεια Κρήτης