Λίστα Εκθετών – InnoDays 2023

Εκθέτης
AGROUP ANASTASIADIS
Περίπτερο: Α28
Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής (MACC)
ALPHA PLAN ΚΡΗΤΗΣ
Περίπτερο: Α39
ALTERVISION
Περίπτερο: Δ6
Δίκτυο Τουρισμού Υπαίθρου epaithros - JoInOuT
ARTIFICIAL REEFS INNOVATIVE APPLICATIONS (ARIA)
Περίπτερο: Δ5
Aisthesis Medical
Περίπτερο: Γ6
BABIES GO LIGHT
Περίπτερο: Δ2
BioCoS
Περίπτερο: Α32
Bizrupt
Περίπτερο: Α20
CHOOSE
Περίπτερο: Δ6
Δίκτυο Τουρισμού Υπαίθρου epaithros - JoInOuT
COSMOS BUSINESS SYSTEMS Α.Ε.Β.Ε.
Περίπτερο: Γ9
CRETA CAROB ΙΚΕ
Περίπτερο: Α31
CRITIDA
Περίπτερο: Β11
Cluster για το Ποιοτικό Ελαιόλαδο (A.I.M.-H.Q. OIL)
CSR HELLAS
Περίπτερο: Β15
CYRIC IOT
Περίπτερο: Α28
Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής (MACC)
Cluster για το Ποιοτικό Ελαιόλαδο (A.I.M.-H.Q. OIL)
Περίπτερο: Β11
Creta - Oil by Botzakis A.E.
Περίπτερο: Β11
Cluster για το Ποιοτικό Ελαιόλαδο (A.I.M.-H.Q. OIL)
DRAXIS
Περίπτερο: Δ6
Δίκτυο Τουρισμού Υπαίθρου epaithros - JoInOuT
DigiAgriFood
Περίπτερο: Α18
Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας - European Digital Innovation Hubs
Dioni's Farm
Περίπτερο: Α28
Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής (MACC)
Drone Services
Περίπτερο: Α28
Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής (MACC)
EMMETROPIA
Περίπτερο: Γ8
ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ -ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
Περίπτερο: Α4
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (RIS3CRETE)
EPSILON ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Περίπτερο: Γ11
ETAM AE
Περίπτερο: Δ6
Δίκτυο Τουρισμού Υπαίθρου epaithros - JoInOuT
EUROPEAN PUBLISHING ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Περίπτερο: Α25
Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης
Escargot de Crete
Περίπτερο: Γ3
Eureca Pro
Περίπτερο: Β6
Πολυτεχνείο Κρήτης
ExtraTECH Analytical Solutions
Περίπτερο: Α40
FresQo Εργαστήριο Τσέπης
Περίπτερο: Β3
Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)
GEOSYSTEMS HELLAS IT ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕ
Περίπτερο: Α3
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (RIS3CRETE)
GIS CRETE - Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών της Περιφέρειας Κρήτης
Περίπτερο: Α1
Περιφέρεια Κρήτης
GREEKFERRIES CLUB
Περίπτερο: Δ6
Δίκτυο Τουρισμού Υπαίθρου epaithros - JoInOuT
Get 3D
Περίπτερο: Α28
Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής (MACC)
H.E.R.O.
Περίπτερο: Γ12
Hashtag Digital
Περίπτερο: Γ7
Health Hub
Περίπτερο: Α18
Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας - European Digital Innovation Hubs
IDEA TRAINING
Περίπτερο: Δ6
Δίκτυο Τουρισμού Υπαίθρου epaithros - JoInOuT
IMMUNE RECOGNITION
Περίπτερο: Γ4
INTERNET OF FOOD ALLIANCE SUPPORT OFFICE Ι.Κ.Ε.
Περίπτερο: Α28
Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής (MACC)
IONOS - AgriDrones Industrial Solutions
Περίπτερο: Α45
JADBIO - Gnosis Da
Περίπτερο: Α11
Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης
KAPPA STUDIES
Περίπτερο: Δ6
Δίκτυο Τουρισμού Υπαίθρου epaithros - JoInOuT
KYMATONICS
Περίπτερο: Α10
Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης
LIFE PLUS HEALTH SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίπτερο: Α26
Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης
LasAgro
Περίπτερο: Α28
Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής (MACC)
MAGMA – AGRO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίπτερο: Α34
MINDS
Περίπτερο: Β3
Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)
MODUS DCS
Περίπτερο: Α43
NEUROLINGO
Περίπτερο: Δ6
Δίκτυο Τουρισμού Υπαίθρου epaithros - JoInOuT
NOEMA SOLUTIONS
Περίπτερο: Α28
Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής (MACC)
Netmechanics
Περίπτερο: Α28
Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής (MACC)
OECON GROUP
Περίπτερο: Α28
Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής (MACC)
OPEN OFFICE
Περίπτερο: Α28
Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής (MACC)
ORAMATI-ZΩ
Περίπτερο: Γ5
ORamaVR Μονοπρόσωπη Α.Ε.
Περίπτερο: Α14
Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης
Onmedia Digital
Περίπτερο: Α28
Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής (MACC)
Oxygen
Περίπτερο: Α42
P&D
Περίπτερο: Δ4
Proud Farm Ομάδα Παραγωγών
Περίπτερο: Α28
Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής (MACC)
ROBENSO ΙΚΕ
Περίπτερο: Α36
Religious Tour
Περίπτερο: Δ1
SMATHI
Περίπτερο: Α29
Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης
STAR SLEEP
Περίπτερο: Δ3
SYCHEM
Περίπτερο: Α6
SYNOESIS THERAPEUTICS LTD
Περίπτερο: Α15
Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης
Sense Lab
Περίπτερο: Β6
Πολυτεχνείο Κρήτης
Seven Olea
Περίπτερο: Β11
Cluster για το Ποιοτικό Ελαιόλαδο (A.I.M.-H.Q. OIL)
SkyTelecom
Περίπτερο: Π1
Sunnyclist
Περίπτερο: Α2
TORGOS CNC
Περίπτερο: Α35
TUV HELLAS AE
Περίπτερο: Α24
Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης
Thehiveproject
Περίπτερο: Α38
Tourmie
Περίπτερο: Α41
Transformable Intelligent Environments Laboratory (TUC TIE Lab)
Περίπτερο: Β6
Πολυτεχνείο Κρήτης
Traqbeat technologies
Περίπτερο: Α13
Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης
Vialsonthego
Περίπτερο: Γ2
Wallprint
Περίπτερο: Γ10
Women Do Business
Περίπτερο: Β8
ZEN AGRO PC
Περίπτερο: Α33
smartHEALTH
Περίπτερο: Α18
Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας - European Digital Innovation Hubs
Α.Ε.Σ ΕΝΩΣΗ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ Α.Ε
Περίπτερο: Α28
Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής (MACC)
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ
Περίπτερο: Α28
Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής (MACC)
ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ
Περίπτερο: Α37
ΑΝΙΧΕ ΝΕΤ
Περίπτερο: Α30
Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης
Αγροτικός Συνεταιρισμός Ελαιοπαραγωγών Θραψανού
Περίπτερο: Β11
Cluster για το Ποιοτικό Ελαιόλαδο (A.I.M.-H.Q. OIL)
Αιγαίου Solutions Α.Ε.
Περίπτερο: Α9
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (RIS3CRETE)
Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης
Περίπτερο: Β9
ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ
Περίπτερο: Α7
Βιοερευνητικά Εργαστήρια Α.Ε.
Περίπτερο: Α28
Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής (MACC)
Βιομιμητική ΙΚΕ
Περίπτερο: Α27
Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Περίπτερο: Α19
Γενική Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφέρειας Κρήτης
Περίπτερο: Α1
Περιφέρεια Κρήτης
Γραφείο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας ΕΛΚΕΘΕ
Περίπτερο: Β3
Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)
Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ
Περίπτερο: Β4
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - ΔΗΜΗΤΡΑ
Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας Πολυτεχνείου Κρήτης
Περίπτερο: Β6
Πολυτεχνείο Κρήτης
ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΕ
Περίπτερο: Δ6
Δίκτυο Τουρισμού Υπαίθρου epaithros - JoInOuT
Δίκτυο GNΩSI
Περίπτερο: Β1
Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Δίκτυο Έρευνας και Κτηνοτροφικής Ανάπτυξης Σχολής Ασωμάτων
Περίπτερο: Β5
Περιφέρεια Κρήτης
Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης
Περίπτερο: Γ1
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ
Περίπτερο: Β1
Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Δίκτυο Τουρισμού Υπαίθρου epaithros - JoInOuT
Περίπτερο: Δ6
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΑΡΜΕΣ ΑΕ
Περίπτερο: Α28
Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής (MACC)
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Περίπτερο: Π2
ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ
Περίπτερο: Α22
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Περίπτερο: Α21
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Περίπτερο: Α1
Περιφέρεια Κρήτης
Ειδική Υπηρεσία Διαχ