Συμμετοχή Ακαδημαϊκών & Ερευνητικών Εργαστηρίων

Η Οργανωτική Επιτροπή των “InnoDays 2023” καλεί όλα τα Ερευνητικά Εργαστήρια των Ακαδημαϊκών – Ερευνητικών ιδρυμάτων της Κρήτης, που έχουν να παρουσιάσουν ερευνητικά αποτελέσματα υψηλής ωριμότητας κι εγγύτητας, να δηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους, στους εκπροσώπους των ιδρυμάτων τους:

Πανεπιστήμιο Κρήτης:  Γραφείο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας: Βεργετάκης Εμμανουήλ, 2810 393160, vergetakis@uoc.gr – Δοξαστάκη Άννα, 2810 393157, doxastaki@uoc.gr

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ: Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλιών και Έρευνας (ΕΛΚΕ): Χανιωτάκης Ευάγγελος, 2810 379193, tto@hmu.gr

Πολυτεχνείο Κρήτης: Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας: Καμπουράκη Ελευθερία, 2821037035, elkampouraki@tuc.gr Γουνάκη Βιργινία, 2821037074, vgounaki@tuc.gr

Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ): Δίκτυο ΠΡΑΞΗ: Βαβέκης Κωνσταντίνος, 2810391980, vavekis@praxinetwork.gr

ΕΛΓΟ Δήμητρα: Αλεξοπούλου Θεοδώρα, 2108392192, dalexopoulou@elgo.gr

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ): Καστρινάκης Στυλιανός, 2810 337711, kastr@hcmr.gr