Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Παρουσίαση

Πληροφορίες για τη διενέργεια παρουσιάσεων από φορείς και επιχειρήσεις

  • Η διάρκεια της κάθε παρουσίασης θα είναι έως 15 λεπτά. Αν υπάρχει ανάγκη για περισσότερο χρόνο θα πρέπει να τεκμηριωθεί η αναγκαιότητα, επικοινωνώντας με την ομάδα υποστήριξης στο info@innodays.gr
  • Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων θα ανακοινωθεί εγκαίρως μετά την ολοκλήρωση υποβολής των αιτημάτων ενδιαφέροντος,

H Υποβολή Αιτημάτων έχει Ολοκληρωθεί. Για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο info@innodays.gr