Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Παρουσίαση

Πληροφορίες για τη διενέργεια παρουσιάσεων από φορείς και επιχειρήσεις

  • Οι παρουσιάσεις θα διενεργηθούν παράλληλα με το συνεδριακό σκέλος και τη λειτουργία της έκθεσης, στη θέση B09 (δείτε την κάτοψη του χώρου)
  • Η διάρκεια της κάθε παρουσίασης θα είναι έως 15 λεπτά. Αν υπάρχει ανάγκη για περισσότερο χρόνο θα πρέπει να τεκμηριωθεί η αναγκαιότητα, επικοινωνώντας με την ομάδα υποστήριξης στο info@innodays.gr
  • Στο χώρο θα είναι διαθέσιμος ηλεκτρονικός υπολογιστής, προβολέας και ηχητική εγκατάσταση
  • Οι ομιλητές θα πρέπει να φροντίσουν εγκαίρως να διαθέσουν την παρουσίασή τους στον υπεύθυνο του χώρου νωρίτερα από την ώρα έναρξης της παρουσίασής τους (σε μορφή .pptx ή .pdf)
  • Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων θα ανακοινωθεί εγκαίρως μετά την ολοκλήρωση υποβολής των αιτημάτων ενδιαφέροντος,
  • Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας μέχρι την κάλυψη του διαθέσιμο χρόνου

Οι διαδικασία υποβολών / αιτημάτων ολοκληρώθηκε στις 15/11/2022