Υποβολή Συμμετοχής στο μαθητικό Διαγωνισμό Καινοτομίας InnoDays 2023

Συμμετοχή στο Μαθητικό Διαγωνισμό Καινοτομίας InnoDays 2023
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Σχολεία της Περιφέρειας Κρήτης
Η τεκμηρίωση της καινοτόμου ιδέας θα πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω των τριών οπτικών, αυτών της προσφοράς, της ζήτησης και της βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας. Συνεπώς, η κάθε μαθητική ομάδα θα πρέπει να συντάξει ένα ενιαίο συνεκτικό κείμενο (με μέγιστο όριο τις 1600 λέξεις), το οποίο θα απαντά με τρόπο σαφή και ξεκάθαρο στις παρακάτω ερωτήσεις των τριών οπτικών. Συνίσταται για την ευκρίνεια των απαντήσεων η κάθε ερώτηση να απαντάται και σε ξεχωριστή παράγραφο. Στόχος του κειμένου θα πρέπει να είναι η ανάδειξη της καινοτόμου ιδέας και των ουσιωδέστερων χαρακτηριστικών που τη συγκροτούν.