Σύνοψη InnoDays 2023

Ώρες Λειτουργίας Έκθεσης

Παρασκευή 24/11
από 15.00 έως 21.00

Σάββατο 25/11
από 9.00 έως 21.00

Κυριακή 26/11
από 9.00 έως 19.00

Εγγραφή Επισκεπτών

Για την ευκολότερη πρόσβασή σας στο χώρο της έκθεσης παρακαλούμε κάντε την εγγραφή σας:

Το εισιτήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Δωρεάν μετακίνηση των επισκεπτών με δρομολόγια του ΚΤΕΛ:

Venue

Πανόραμα Προγράμματος

1η Ημέρα - 24 Νοεμβρίου

 • Άνογμα Έκθεσιακού χώρου: 15.00
 • Εγκαίνια: 18.30
 • Ομιλίες

2η Ημέρα - 25 Νοεμβρίου

 • Παρουσιάσεις Καινοτομιών
 • Πανελ Συζήτησης 1: Ψηφιακή μεταμόρφωση και επιχειρηματικότητα. Η θέση της Κρήτης στο σύγχρονο τεχνολογικό κόσμο
 • Piching Session - παρουσιάσεις καινοτόμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε υποψήφιους υποστηρικτές – επενδυτές
 • Πανε Συζήτησης 2: Νέοι δρόμοι για την ανάπτυξη και αειφορία του Αγροδιατροφικού τομέα στην Κρήτη
 • Παρουσιάσεις Καλών Πρακτικών - Εργα Συμπράξεων RIS3Crete - ΕΥΔ ΕΠ

3η Ημέρα - 26 Νοεμβρίου

 • Παρουσιάσεις Καινοτομιών
 • Πανελ Συζήτησης 3: Ο τομέας Υγείας - Ευεξίας ως ευκαιρία δημιουργίας νέων αλυσίδων αξίας στην Κρήτη
 • Hackathon
 • Βραβεία Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας InnoDays 2023

Ειδικές Ενότητες - Δράσεις

Θεματικές Ενότητες

Ψηφιακός & Τεχνολογικός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων

Αγροδιατροφή

Υγεία & Ευεξία

0

Ημέρες

0

Ομιλίες

0

Συμμετέχοντες σε Panels Συζητήσεων

0 +

Εκθέτες

Ομιλητές - Συμμετέχοντες σε Panels Συζητήσεων - Conference Agenda

Εκπρόσωποι Καινοτόμων Επιχειρήσεων, Δημόσιων Φορέων και Οργανισμών

Ώρες Λειτουργίας

Παρασκευή, 25/11/2022
17.00 έως 21.00
Σάββατο, 26/11/2022
10.00 έως 21.00
Κυριακή, 27/11/2022
10.00 έως 16.00